Kancelaria GNP świadczy usługi w zakresie prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Kancelaria zapewnia udział adwokata w charakterze obrońcy a także pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na wszystkich etapach postępowania, także w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W szczególności świadczymy usługi w zakresie:

  • reprezentowania Klientów Kancelarii na etapie postępowania przygotowawczego;
  • udziału w postępowaniach sądowych, w tym sporządzania środków zaskarżenia oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja, wznowienie postępowania);
  • postępowań w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych;
  • reprezentowania Klientów Kancelarii w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, w szczególności dotyczących przerwy, odroczenia wykonania kary a także przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary.

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz reprezentacji w sprawach z zakresu:

  • prawa karnego gospodarczego, w szczególności dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
  • prawa karnego skarbowego.

strony www GTsoft