Grzegorz Woźniakowski
adwokat

E-mail: gwozniakowski@gnplegal.pl
Telefon: + 48 502 288 710
 
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował też na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. W latach 2007-2011 prawnik w Kancelarii Prawniczej Magnusson. Aplikację adwokacką odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Na prowadzoną przez nią listę adwokatów został wpisany w 2011 r. Z Kancelarią Prawną GNP związany od końca 2011 r.

Praktyka:
- spory sądowe - cywilne i gospodarcze (w szczególności dotyczące wykonania umów i windykacji należności),
- prawo karne i wykroczeń (w tym prawo karne gospodarcze i skarbowe),
- prawo spółek (bieżąca obsługa, przekształcenia, połączenia, likwidacje),
- prawo upadłościowe (reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych),
- umowy handlowe,
- ochrona danych osobowych,
- prawo spadkowe,
- prawo budowlane, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym,
- prawo mieszkaniowe (w szczególności sprawy wspólnot mieszkaniowych),
- reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Jego doświadczenie obejmuje również raporty due duiligence (korporacyjne i nieruchomości), przygotowywanie zabezpieczeń umów kredytu oraz przekształcenia korporacyjne w międzynarodowych strukturach holdingowych.

Włada biegle językiem angielskim.

strony www GTsoft