Nasza kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw oraz innych podmiotów z branży energetycznej. W szczególności świadczymy usługi w zakresie:

  • Negocjowanie i przygotowywanie umów inwestycyjnych z branży energetycznej.

  • Doradztwo w przedmiocie bieżącej wykładni prawa energetycznego.

  • Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), ze szczególnym uzwzględnieniem wykorzystania biomasy oraz energii wiatrowej, energetyki konwencjonalnej oraz energetyki cieplnej.

  • Reprezentujemy Klientów przed organami administracji państwowej (w tym Urzędem Ochrony konkurencji i Konsumentów i Urzędem Regulacji Energetyki).

  • Pomagamy przy rozpoczynaniu oraz prowadzeniu prywatnych i publicznych inwestycji w OZE ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy oraz energii wiatrowej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych.

 

Prawnicy Kancelarii prowadzą ponadto szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie energetyki, monitorują zmiany w prawie istotne dla branży energetycznej.strony www GTsoft