Kancelaria GNP świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie:

  • Sporządzanie opinii prawnych, analiz i ekspertyz;
  • Tworzenia międzynarodowych struktur kapitałowych w celu realizacji transakcji gospodarczych;
  • Przygotowywania wniosków w celu uzyskania urzędowych wykładni przepisów prawa podatkowego;
  • Sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych oraz reprezentacja klientów w tym zakresie przed sądami administracyjnymi;
  • Podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • Podatku od towarów i usług;
  • Podatku od czynności cywilno prawnych;
  • Podatku od spadków i darowizn;

strony www GTsoft