Kancelaria GNP oferuje szeroką gamę usług związanych z prawem cywilnym, w szczególności
obejmuje ona:

 • Udzielanie porad prawnych, sporządzanie ekspertyz i analiz z zakresu prawa cywilnego;
 • Reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji;
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów w języku polskim, angielskim oraz niemieckim,
  możliwa analiza umów również w innych językach;
 • Przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, powództw
  odszkodowawczych i windykacyjnych, środków zaskarżenia oraz pism w postępowaniu
  egzekucyjnym;
 • Cesje oraz zabezpieczenia wierzytelności, w tym ustanawianie hipotek i zastawów
  rejestrowych;
 • Postępowania spadkowe obywateli polskich i zagranicznych;
 • Spory konsumenckie;
 • Przygotowywanie ugód sądowych i pozasądowych.

strony www GTsoft