Kancelaria GNP świadczy usługi w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i osobowych, w szczególności:

  • Opiniowanie projektów umów ubezpieczenia;
  • Doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczenia;
  • Reprezentowanie Klientów Kancelarii w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu umów ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych;
  • Dochodzenie roszczeń regresowych między polskimi i zagranicznymi towarzystwami ubezpieczeń.

strony www GTsoft