Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się działalnością gospodarczą związaną z nieruchomościami. Świadczymy pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom nabywającym nieruchomości jak i wspomagamy przedsiębiorców w zarządzie posiadanych przez nich obiektów. Oferujemy również pomoc osobom fizycznym w przedmiocie regulacji stanu prawnego poszczególnych nieruchomości. Nasze usługi obejmującą między innymi:

  • Sporządzanie opinii oraz analiz stanu prawnego poszczególnych nieruchomości;
  • Przygotowanie umów sprzedaży lub zamiany nieruchomości wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji do transakcji sprzedaży;
  • Wsparcie prawne w realizacji procesu inwestycyjnego na nieruchomości;
  • Wsparcie klientów w ich bieżącej działalności gospodarczej w ramach stałej obsługi prawnej, jak również świadczeniu usług ad hoc, odnoszących się m.in. do przygotowania i opiniowania umów, wsparciu w prowadzeniu negocjacji biznesowych z kontrahentami, etc.;
  • Wsparcie kredytobiorców przy uzyskiwaniu kredytów hipotecznych oraz ocenie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności pomoc w ustanawianiu oraz zwalnianiu wszelkich zabezpieczeń kredytu, w tym ustanawianie oraz zwalnianie hipotek oraz badania tytułu prawnego do nieruchomości;
  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym zakładanie ksiąg wieczystych lub wprowadzanie do nich właściwych zmian, postępowania reprywatyzacyjne, sprawy dekretowe i o zasiedzenie, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, podział geodezyjny oraz postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;
  • Wsparcie procesów deweloperskich w postępowaniach administracyjnych;
  • Uczestniczenie w procesach o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

strony www GTsoft