Kancelaria GNP prowadzi doradztwo w dziedzinie prawa rynku kapitałowego, w następującym zakresie:

  • Sporządzanie opinii prawnych, ekspertach i analiz;
  • Obsługa projektów związanych z wprowadzaniem akcji do publicznego obrotu, w tym przygotowywanie spółek do debiutu giełdowego, opracowywanie prospektów emisyjnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • Obsługa wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych;
  • Obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym wsparcie w zakresie obowiązków informacyjnych spółek;
  • Przygotowanie i wdrożenie programów odkupu akcji własnych;
  • Prowadzenie wszelakich postępowań administracyjnych związanych z prawem rynku kapitałowego.

strony www GTsoft