Kancelaria GNP posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu spraw dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o charakterze majątkowym i niemajątkowym:

  • rozwody, separacje;
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej;
  • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
  • sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym dotyczące władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów;
  • sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej;
  • opieka i kuratela.

strony www GTsoft