Zespół prawa pracy tworzą prawnicy posiadający rozległe doświadczenie w różnych kwestiach odnoszących się do zatrudnienia. W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności obejmuje ona:

  • Udzielanie porad prawnych, sporządzanie ekspertyz i analiz z zakresu prawa pracy;
  • Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji pracowniczej oraz regulacji zbiorowych takich jak regulaminy pracy, wynagrodzeń, telepracy, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawa pracy;
  • Opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich oraz innych aktów związanych ze stosunkiem pracy;
  • Reprezentacja naszych Klientów w sprawach pracowniczych przed sądami wszystkich instancji;
  • Weryfikacja istniejących w przedsiębiorstwie struktur zatrudnienia, doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę;
  • Doradztwo transakcyjne w zakresie przejęcia personelu, restrukturyzacji grup pracowniczych, zatrudnianiu pracowników w Unii Europejskiej;
  • Doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania agencji pracy tymczasowej;

strony www GTsoft